Transport Module -Dzongkhag wise De-suups

# Name CID Dzongkhag Centre Pickup Point Bus No Pickup Instructions Travel Date Reporting Time
1 Rinzin Dema 11407000752 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
2 Ngawang Zangmo 11102006867 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
3 Dorji Wangmo 11315001379 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
4 Songmith Lepcha 11204002899 Samtse MTC, Tencholing [2064]
5 Pema Yangdon 10708003599 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
6 Tshering Yangzom 11005003099 Punakha MTC, Tencholing [2064]
7 Yeshey Wangmo 12004002765 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
8 Sangay Choden 11902002655 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
9 Yeshi Dekar 11102003379 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
10 Phub Dema 10803000852 Paro MTC, Tencholing [2064]
11 Pem Choden 10305001709 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
12 Tshering Choden 11703000260 Paro MTC, Tencholing [2064]
13 Lhaba Dema 10310001391 Dagana MTC, Tencholing [2064]
14 Susma Gurung 10313000991 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
15 Kencho Choden 10602000370 Punakha MTC, Tencholing [2064]
16 Mindu Zangmo 11216003501 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
17 Tshering Wangmo 11703003341 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
18 Yeshi Choden 10807001676 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
19 Seldep Zangmo 11208002941 Haa MTC, Tencholing [2064]
20 Yeshi Choden 11102004479 Paro MTC, Tencholing [2064]
21 Sonam Yuden 11606000376 Paro MTC, Tencholing [2064]
22 Manisha Gurung 11309002215 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
23 Sonam Pelkey 10802002090 Paro MTC, Tencholing [2064]
24 Tshering Zam 11003000449 Punakha MTC, Tencholing [2064]
25 Cheney Wangmo 11104003193 Dagana MTC, Tencholing [2064]
26 Leki Tshomo 11302002115 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
27 Sherab Zangmo 11312000659 Punakha MTC, Tencholing [2064]
28 Devi Maya Rai 11207002323 Paro MTC, Tencholing [2064]
29 Kezang Lhaden 11606000552 Paro MTC, Tencholing [2064]
30 Kinley Bidha 11004000673 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
31 Hema Devi Ghalley 11202003503 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
32 Dirpa Gurung 10307000547 Dagana MTC, Tencholing [2064]
33 Ugyen Lhamo 10705003114 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
34 Meena Bhujel 11215004210 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
35 Sangay Lhamo 11703003415 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
36 Chimi Dema 11801001737 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
37 Bumpa Zangmo 11605000416 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
38 Sangay Lhaden 12006001646 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
39 Kinley Pem 11401002079 Punakha MTC, Tencholing [2064]
40 Nima Dolma Ghishing 11309001410 Dagana MTC, Tencholing [2064]
41 Phuntsho Wangmo 11606000097 Paro MTC, Tencholing [2064]
42 Kezang Dechen 11901001847 Paro MTC, Tencholing [2064]
43 Tashi Wangmo 10701001880 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
44 Chimmi Seldon 11505005633 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
45 Chimi Yangzom 10504001240 Haa MTC, Tencholing [2064]
46 Sonam Yangzom 10811001555 Paro MTC, Tencholing [2064]
47 Chimi Yuden 10607000377 Punakha MTC, Tencholing [2064]
48 Sonam Tshomo 10801001897 Paro MTC, Tencholing [2064]
49 Tenzin Lham 10805002650 Paro MTC, Tencholing [2064]
50 Sangay Wangmo 11902002124 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
51 Tandin Padey 11902002326 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
52 Chogyal Lhamo 12008000298 Zhemgang MTC, Tencholing [2064]
53 Tandin Pelmo 11410000930 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
54 Khandu Wangmo 11602001827 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
55 Pema Yuden 11703001795 Bumthang MTC, Tencholing [2064]
56 Pema Seldon 10802000731 Paro MTC, Tencholing [2064]
57 Sonam Lhamo 11703002886 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
58 Sangay Pema 11504004606 Paro MTC, Tencholing [2064]
59 Passang Wangmo 10208001507 Punakha MTC, Tencholing [2064]
60 Ugyen Dema 11915000582 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
61 Pema Dema 11509005993 Paro MTC, Tencholing [2064]
62 Rinchen Lhamo 12002001819 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
63 Beema Devi Monger 11308002897 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
64 Sangay Chezom 11102002008 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
65 Dukula Chapagai 11305002603 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
66 Sangay Yuden 11107002286 Paro MTC, Tencholing [2064]
67 Passang Lham 10806001807 Paro MTC, Tencholing [2064]
68 Rinchen Lhamo 11606003638 Paro MTC, Tencholing [2064]
69 Kinley Dem 11005002156 Punakha MTC, Tencholing [2064]
70 Kelzang Choden 11904000088 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
71 Lhawang Dema 11005001619 Punakha MTC, Tencholing [2064]
72 Sonam Choden 11903001061 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
73 Dorji Wangmo 11705001200 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
74 Sonam Zangmo 11010000028 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
75 Geeta Maya Ghalley 11202003510 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
76 Tshering Yangchen 11002002137 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
77 Sonam Lhamo 10708003263 Punakha MTC, Tencholing [2064]
78 Kinley Dem 10310000403 Dagana MTC, Tencholing [2064]
79 Passang Lhamo Tamang 11804000727 Zhemgang MTC, Tencholing [2064]
80 Migma Lhamo 10302001035 Dagana MTC, Tencholing [2064]
81 Pem Zangmo 10306000964 Paro MTC, Tencholing [2064]
82 Sonam Wangmo 12004004247 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
83 Migma Dem 11001002106 Punakha MTC, Tencholing [2064]
84 Bina Bhattarai 11205002874 Paro MTC, Tencholing [2064]
85 Yeshi Choden 11107000498 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
86 Pema Lhamo 11303002789 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
87 Sangay Choden 12005003174 Zhemgang MTC, Tencholing [2064]
88 Yeshey Lhamo 10810002955 Paro MTC, Tencholing [2064]
89 Sonam Chimi 10608003670 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
90 Damcho Zam 11001001118 Punakha MTC, Tencholing [2064]
91 Norbu Lhaden 10708001372 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
92 Sonam Yangchen 10811002747 Paro MTC, Tencholing [2064]
93 Kinley Yangden 11009001028 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
94 Norbu Zangmo 10711003262 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
95 Sonam Zangmo 11207002404 Chukha- Gedu MTC, Tencholing [2064]
96 Rinzin Lhamo 11312000135 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
97 Karma Yangdon 11602001962 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
98 Suk Maya Tamang 10201003388 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
99 Sonam Zangmo Sherpa 11802000356 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
100 Thinley Rabgay 10605004751 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
101 Tandin Wangchuk 11504004949 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
102 Jigme Nidup 11506006726 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
103 Pema Rinzin 10604002170 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
104 Dorji Wangchuk 11915000147 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
105 Kezang Phuntsho 10714000046 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
106 Yeshey Norbu 11911000914 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
107 Leki Dorji 10714000047 Punakha MTC, Tencholing [2064]
108 Passang Dorji 11401001397 Punakha MTC, Tencholing [2064]
109 Jurme Jamtsho 11601001663 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
110 Tshoda Wangchuk 11502002755 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
111 Tenzin Kelzang 11602000230 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
112 Sagar Tamang 11801000423 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
113 Madap Sutar 11303001701 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
114 Phurba Gyeltshen 11006001763 Paro MTC, Tencholing [2064]
115 Mani Gyeltshen 11908000433 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
116 Pema Zangpo 10904003323 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
117 Amir Gurung 11811003967 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
118 Dawa Rinzin 10205001252 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
119 Sajan Dahal 11310000459 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
120 Pema Wangchuk 11303002822 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
121 Hari Prashad Adhikari 11308001345 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
122 Kiran Orari 10311002452 Dagana MTC, Tencholing [2064]
123 Thekcho Dorji 10103001077 Bumthang MTC, Tencholing [2064]
124 Sherab Gyeltshen 10710002907 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
125 Sangay Nidup 11608000688 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
126 Binos Rai 11207003020 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
127 Yeshey Wangchuk 11210001506 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
128 Thinley Wangchuk 11503002243 Paro MTC, Tencholing [2064]
129 Tshewang Dorji 10716003543 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
130 Raj Man Rai 11212003337 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
131 Demey Lodal Gyeltshen 11106000770 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
132 Tashi Norbu 10605004006 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
133 Yonten Choda 11513005286 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
134 Tshetrim Dorji 11312001256 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
135 Sonam Dargay 11512001933 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
136 Gopal Tamang 11802001067 Punakha MTC, Tencholing [2064]
137 Kinley Namgay 11702000202 Tsirang MTC, Tencholing [2064]
138 Chime Dorji 11503006045 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
139 Sushil Rai 11305001054 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
140 Thubten Loday Jatsho 11509005073 Zhemgang MTC, Tencholing [2064]
141 Pema Tshering 11705000385 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
142 Choney Dorji 11512000346 Bumthang MTC, Tencholing [2064]
143 Phub Tshering 11912002260 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
144 Kesang Tashi 11410008878 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
145 Kinzang Lhendup 10607003005 Haa MTC, Tencholing [2064]
146 Wangchuk Namgyel 10101001971 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
147 Rinzin Wangdi 10305001382 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
148 Tshering Wangchuk 11601002491 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
149 Yonten Jamtsho 11607003090 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
150 Tandin Wangchuk 11211000357 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
151 Arman Pradhan 11316000455 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
152 Jigme Tshering 10712002840 Punakha MTC, Tencholing [2064]
153 Tshering Dorji 11102001116 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
154 Dollay Drukpa 10803000539 Paro MTC, Tencholing [2064]
155 Ugyen Dorji 11105001071 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
156 Dorji Phuntsho 11703001278 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
157 Sonam Yonten 11511002483 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
158 Sangay Dorji 10712002343 Paro MTC, Tencholing [2064]
159 Tshering Phuntsho 11312002407 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
160 Nima Tshering 10904000228 Tsirang MTC, Tencholing [2064]
161 Wangdi 11806001238 Tsirang MTC, Tencholing [2064]
162 Kezang Dorji 11606001652 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
163 Kinley Tandin 10203004188 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
164 Kuenga Penjor Gyeltshen 11410004251 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
165 Kinga Phuntsho 11312003693 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
166 Sauraj Rai 11204005555 Paro MTC, Tencholing [2064]
167 Tandin Penjor 10706003383 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
168 Lekey Dorji Doya 11206003287 Paro MTC, Tencholing [2064]
169 Cheten Tshering 11505005322 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
170 Tashi Wangchuk 10905005715 Paro MTC, Tencholing [2064]
171 Purna Kumar Mongar 10305004317 Zhemgang MTC, Tencholing [2064]
172 Sangay Wangchuk 11315000790 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
173 Tashi Tshering 10104000802 Bumthang MTC, Tencholing [2064]
174 Ngawang Tsheten 11104003574 Trongsa MTC, Tencholing [2064]
175 Tshering Wangchuk 11212004730 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
176 Phurpa Dorji 10905001618 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
177 Sonam Tshering 12006001778 Paro MTC, Tencholing [2064]
178 Jigme Choejur Gyeltshen 10101000213 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
179 Karma Tshering 11605003094 Punakha MTC, Tencholing [2064]
180 Chador Wangdi 11605000082 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
181 Chimi Gyeltshen 11505006422 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
182 Karma Rinzin 12001003905 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
183 Penjor 10503000802 Paro MTC, Tencholing [2064]
184 Samdrup Dorji 11108001719 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
185 Moni Ram Chapagai 11205000840 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
186 Kencho Tshering 11913001255 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
187 Karma Wangdi 11507002182 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
188 Pema Dorji 11607002203 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
189 Raj Kumar Tamang 11306003426 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
190 Kinley Dorji 11306000156 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
191 Tandi Tshering 11908001657 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
192 Tshering Tenzin 11803001179 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
193 Nima Tshering 12008002044 Sarpang MTC, Tencholing [2064]
194 Cheten Lethro 10904001068 Haa MTC, Tencholing [2064]
195 Karma Phuntsho 11302001669 Bumthang MTC, Tencholing [2064]
196 Pema Chojay 11105002856 Tsirang MTC, Tencholing [2064]
197 Lungten Norbu 11107001158 Thimphu MTC, Tencholing [2064]
198 Chundu Tshering 10501000749 Haa MTC, Tencholing [2064]
199 Pema Tshering 11001000253 Wangdue Phodrang MTC, Tencholing [2064]
200 Reshma Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
201 Sushmita Khati Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
202 Anisha Chhetri Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
203 Monika Mongar Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
204 Devi Maya Baraily Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
205 Dina Sharma Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
206 Chimi Zangmo Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
207 Puspa Bhujel Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
208 Sonam Tshomo Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
209 Sangita Mongar Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
210 Purni Maya Gurung Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
211 Tandin Pem Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
212 Shweta Pradhan Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
213 Priyanka Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
214 Ashika Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
215 Suk Mati Subba Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
216 Dema Yangzom Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
217 Rekha Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
218 Kalpana Kami Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
219 Anita Darjee Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
220 Tshewang Lhamo Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
221 Amina Giri Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
222 Sonam Tshomo Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
223 Roshni Tamang Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
224 Som Maya Subba Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
225 Nar Maya Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
226 Kalpana Gurung Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
227 Tika Maya Pokwal Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
228 Kezang Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
229 Sonam Zangmo Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
230 Usha Chhetri Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
231 Khena Maya Darjee Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
232 Budhi Maya Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
233 Sonam Pelden Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
234 Punam Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
235 Manju Subba Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
236 Sangita Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
237 Bumpa Lhamo Tamang Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
238 Tulsi Maya Gurung Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
239 Lisha Gurung Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
240 Deki Tshomo Samdrup Jongkhar RBPTI, Jigmeling [2064]
241 Anjali Mongar Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
242 Samjana Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
243 Sabitra Gurung Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
244 Susmita Ghalley Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
245 Mongali Maya Subba Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
246 Nima Dolma Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
247 Ranjita Sunar Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
248 Pema Karma Choden Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
249 Bishnu Maya Monger Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
250 Renuka Maya Chhetri Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
251 Geeta Rasaily Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
252 Hari Maya Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
253 Kamala Mongar Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
254 Kezang Lhamo Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
255 Dawa Tshering Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
256 Geeta Limboo Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
257 Lachi Maya Rai Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
258 Tshering Lhamo Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
259 Maria Garathi Uraon Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
260 Tulasi Maya Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
261 Singay Lhamo Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
262 Chandra Kala Sunwar Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
263 Tara Devi Chhetri Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
264 Kezang Choden Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
265 Budha Mith Lepcha Paro RBPTI, Jigmeling [2064]
266 Penpa Lhagay Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
267 Jambay Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
268 Kul Bahadur Jogi Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
269 Bindu Bahadur Gurung Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
270 Puran Rai Paro RBPTI, Jigmeling [2064]
271 Dorji Sherpa Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
272 Tenzin Wangchuk Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
273 Dawa Dorji Tamang Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
274 Suraj Gurung Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
275 Kiran Guragai Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
276 Lhakpa Dorji Shengdan Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
277 Karna Bahadur Mongar Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
278 Bebek Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
279 Namgay Wangchuk Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
280 Karna Bahadur Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
281 Sarbajit Kharka Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
282 Suraj Raika Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
283 Krishna Pradhan Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
284 Bir Man Mongar Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
285 Mangal Bir Subba Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
286 Binod Parajuli Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
287 Sanjok Subba Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
288 Lachu Man Ghalley Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
289 Kinley Rabgay Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
290 Kharka Bahadur Rai Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
291 Karchung Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
292 Chandra Man Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
293 Arun Sarki Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
294 Kailash Kumar Sarki Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
295 Mon Bir Mongar Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
296 Dawa Dorji Tamang Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
297 Ganga Raj Gurung Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
298 Passang Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
299 Tanka Bahadur Limboo Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
300 Khem Raj Kamer Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
301 Kritiman Rai Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
302 Purna Bahadur Kami Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
303 Phub Dorji Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
304 Sanchay Saila Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
305 Dilli Ram Pokhrel Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
306 Kunal Chhetri Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
307 Hasta Bahadur Gurung Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
308 Kharka Bdr Chhetri Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
309 Santosh Limboo Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
310 Shanti Ram Kami Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
311 Birkha Bahadur Gurung Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
312 Bishnu Kumar Chhetri Thimphu RBPTI, Jigmeling [2064]
313 Bishal Ghalley Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
314 Nima Dorji Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
315 Yougesh Subba Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
316 Subash Gurung Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
317 Krishna Kumar Sanyasi Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
318 Silash Raika Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
319 Neeraj Luitel Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
320 Deo Kumar Dungyel Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
321 Abinash Mongar Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
322 Vinod Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
323 Suman Subba Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
324 Tula Ram Thapa Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
325 Aita Raj Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
326 Teknath Timsina Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
327 Mangal Singh Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
328 Omanath Rasaily Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
329 Mon Bahadur Mongar Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
330 Sancha Raj Rai Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
331 Madan Kumar Sunwar Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
332 Suk Bahadur Rasaily Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
333 Arjun Rai Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
334 Indra Bdr Gurung Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
335 Jewan Gurung Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
336 Dorji Tamang Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
337 Harka Jong Thapa Punakha RBPTI, Jigmeling [2064]
338 San Bahadur Rai Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
339 Man Bahadur Biswa Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
340 Puspa Lal Khatiwara Sarpang RBPTI, Jigmeling [2064]
341 Sunita Rai 024228 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
342 Sunita Rai 020117 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
343 Susma Rai 024229 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
344 Tashi Dema 023356 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
345 Tika Maya Jogi 0023768 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
346 Tshering Choden 1375 Thimphu SRPF, Tashigatshel [2064]
347 Tshering Lhamo 450012 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
348 Uma Maya Chhetri 35 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
349 Buddha Maya Rai 004627 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
350 Budhi Maya Rai 009164 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
351 Dechen Tshomo 033081 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
352 Deki Yangzom 31703000015 Thimphu SRPF, Tashigatshel [2064]
353 Diksha Darjee 178 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
354 Dil Maya Rai 029857 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
355 Dorji Bidha 347674 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
356 Durga Gurung 011075 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
357 Goma Devi Mongar 30205000299 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
358 Harki Maya Ghalley 009308 Thimphu SRPF, Tashigatshel [2064]
359 Isneha Rai 010396 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
360 Junie Pradhan 455573 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
361 Krishna Biswa 000257 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
362 Lalita Maya Moktan 403707 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
363 Lham 30201000319 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
364 Lhawang Zangmo 30203000023 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
365 Namgay Choden 30203000021 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
366 Parvati Rai 009341 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
367 Passang Zangmo Sherpa 451360 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
368 Pema Yuden 30203000020 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
369 Pema Choden 494552 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
370 Phub Lham Drukpa 024876 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
371 Phuntsho Om 5240 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
372 Puspa Chhetri 0018834 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
373 Ranjana Rai 023428 Thimphu SRPF, Tashigatshel [2064]
374 Rita Gurung 5419 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
375 Samjana Rai 0023412 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
376 Sarita Rai 0106075 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
377 Seetal Chhetri 807964 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
378 Sherab Dema 584788 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
379 Sobha Mongar 015083 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
380 Som Maya Limboo 31310000016 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
381 Subbha Devi Burathoki 007385 Paro SRPF, Tashigatshel [2064]
382 Sumitra Bhattarai 016522 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
383 Manju Darjee 019759 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
384 Mon Maya Subba 029064 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
385 N Sheba Jogi 0004884 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
386 Namgay Dema 025500 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
387 Pranita Ghalley 023853 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
388 Preeti Mongar 023450 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
389 Puja Rai 023413 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
390 Pujan Chhetri 1259 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
391 Rachana Limbhu 009556 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
392 Rebika Rai 024015 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
393 Rebika Darjee 2376 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
394 Robina Biswa 002390 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
395 Rosmita Rai 0003126 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
396 Rupan Rai 30211000177 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
397 Sabina Raini 008789 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
398 Salima Rai 5120174881 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
399 Sapana Chhetri 023456 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
400 Sarita Bhujel 024063 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
401 Sarita Gurung 0013337 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
402 Sarita Rai 0101111 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
403 Shanti Rai 0011007 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
404 Sharmila Rai 25670 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
405 Shema Mongar 008446 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
406 Srijana Rai 4021 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
407 Sujita Rai 020392 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
408 Sumitra Rai 0003124 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
409 Susma Mongar 025417 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
410 Tshering Yangden 1027 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
411 Tshering Choki 0610437 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
412 Yangki Chhetri 010966 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
413 Aiti Maya Subba 0011486 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
414 Amrita Rai 009268 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
415 Amrita Maya Rai 006200 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
416 Asha Rai 004625 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
417 Bedhu Ghalley 0030521 Thimphu SRPF, Tashigatshel [2064]
418 Beena Raini 008788 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
419 Bharati Rai 025469 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
420 Anita Lama 392228 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
421 Anjuli Rai 023972 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
422 Benu Rai 009612 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
423 Bhumika Rai 018721 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
424 Budha Maya Raika 30205000096 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
425 Chechey 0009112 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
426 Deki 601559 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
427 Deki 901010000047 Bumthang SRPF, Tashigatshel [2064]
428 Devi Maya Sunar 013222 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
429 Devika Gurung 00210151 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
430 Devika Gurung 016144 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
431 Dhan Lachi Subba 023561 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
432 Hemkala Sharma 023897 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
433 Indra Kumari Ghalley 0010940 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
434 Kalpana Mongar 2022423 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
435 Khusbhu Thapa 949 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
436 Kinzang Choki 005776 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
437 Kumari Ghalley 205713 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
438 Lalita Rai 0010724 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
439 Mangali Maya Kami 015105 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
440 Sunil Rai 009909 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
441 Suresh Gurung 0003244 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
442 Tek Bdr Mongar 024243 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
443 Bhim Bahadur Subba 014112 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
444 Binod Rai 0025668 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
445 Binup Rai 010482 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
446 Bishl Rai 024258 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
447 Bishnu Bahadur Khawas 009048 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
448 Bisit Rai 026979 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
449 Bom Bahadur Ghalley 009664 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
450 Chandra Prakash Rai 0010943 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
451 Chhimi Dorji 009972 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
452 Chin Bahadur Mongar 024458 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
453 Dawa Tamang 3304 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
454 Dhakal Bdr Ghalley 027904 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
455 Dhal Bdr Ghalley 027905 Trongsa SRPF, Tashigatshel [2064]
456 Dhan Bdr Rai 024433 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
457 Dhan Kumar Tamang 023482 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
458 Dhan Raj Pradhan 009967 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
459 Hemant Chhetri 001711 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
460 Heran Kumar Gurung 003010 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
461 Jash Bdr Rai 023395 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
462 Jit Man Rai 009483 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
463 Kamal Bahadur Chettri 008653 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
464 Karma Sherpa 004740 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
465 Kharka Bdr. Ghalley 024053 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
466 Lal Bdr. Chhettri 30211000257 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
467 Mangal Sighn tamang 451453 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
468 Mangal Singh Rai 30209000274 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
469 Mani Kumar Rai 024269 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
470 Meg Raj Kharka 30205000139 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
471 Parmesh Chettri 31214000019 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
472 Parusuttam Pourel 004247 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
473 Pasang Dorji Tamang 30201000178 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
474 Pemba Tshering 302003000024 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
475 Pirtiman Chhetri 024591 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
476 Prasan Sharma 449103 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
477 Puran Rai 0010673 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
478 Raj Kumar Rai 008790 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
479 Ran Bahadur Ghalley 024427 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
480 Ras Bdr. Rai 30209000202 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
481 Sanjay Ghalley 010493 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
482 Santosh Rai 023394 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
483 Sonam Jamtsho 429339 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
484 Mani Kumar Chhetri 3318 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
485 Mani Ram Chhetri 010056 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
486 Mitra Prasad Rai 009058 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
487 Monoj Rai 022242 Paro SRPF, Tashigatshel [2064]
488 Nima Drukpa 018220 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
489 Pirthee Man Tiwari 000972 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
490 Prem Kumar Thapa 399012 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
491 Raj Kumar Rai 020119 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
492 Rajendra Rai 010480 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
493 Raju Ghalley 010910 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
494 Ran Bir Gaylal 024747 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
495 Rinchen Chophel 018528 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
496 Sanjay Mongar 0116811 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
497 Sanjit Mongar 001961 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
498 Santa Bahadur Biswakarma 1416 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
499 Sarkay Dhan Rai 009351 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
500 Shar Man Rai 009353 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
501 Shiva Gurung 0001689 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
502 Som Raj Rai 019959 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
503 Sonam 603262 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
504 Sonam Sherpa 004741 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
505 Sonam Tshering 20233694 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
506 Subash Rai 009471 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
507 Suk Deo Rai 023971 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
508 Tek Bdr Gaylal 010280 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
509 Tek Bdr Powdel 30205000038 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
510 Til Bdr Chhetri 010315 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
511 Tirtha Rai 024343 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
512 Tshering Drukpa 452109 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
513 Upendra Gurung 31203000099 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
514 Vijay Rai 020118 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
515 Vijay Chhetri 018836 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
516 Amber Dhoj Mongar 024242 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
517 Anmol Pradhan 3123000086 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
518 Anup Burja 453465 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
519 Ash Bahadur Rai 010280 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
520 Bhaktiman Rai 009484 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
521 Ajay Pradhan 2023502 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
522 Ashim Biswa 029109 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
523 Basan Rai 30209000169 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
524 Bhim Bdr Tamang 439571 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
525 Bijay Rai 023970 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
526 Bijay Rai 011709 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
527 Bir Bahadur Mongar 008632 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
528 Bir Bdr Tamang 017290 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
529 Dal Bahadur Ghalley 010326 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
530 Dal Man Rai 30209000256 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
531 Damcho Rinchen 24713 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
532 Dhan BahadurRai 010992 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
533 Dhan Kumar Rai 014556 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
534 Gajandra Subba 31213000271 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
535 Ganga Ram Rai 024344 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
536 Jit Bahadur Subba 0020002 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
537 Kul Bahadur Gurung 001246 Chukha- Gedu SRPF, Tashigatshel [2064]
538 Lok Bahadur Rai 008953 Phuentsholing SRPF, Tashigatshel [2064]
539 Sumitra Biswa Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
540 Sumitra Gajmer Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
541 Sumitra Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
542 Sunita Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
543 Sunita Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
544 Sushmita Gurung Paro Wing I, Tendruk [2064]
545 Susma Gurung Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
546 Susma Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
547 Susmita Gurung Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
548 Suzata Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
549 Tenzin Wangmo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
550 Tham Maya Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
551 Thinley Pem Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
552 Tika Maya Ghalley Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
553 Tshering Zam Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
554 Tshering Choden Sherpa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
555 Tshering Yangden Paro Wing I, Tendruk [2064]
556 Tshewang Peldon Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
557 Tshewang Lhaden Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
558 Tulki Maya Kami Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
559 Urmila Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
560 Wangmo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
561 Yashoda Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
562 Sonam Zangmo Lama Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
563 Srijana Khawas Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
564 Sonam Yangzom Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
565 Sonam Wangmo Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
566 Sonam Wangmo Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
567 Sita Maya Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
568 Phrupa Wangmo Paro Wing I, Tendruk [2064]
569 Phul Maya Darjee Paro Wing I, Tendruk [2064]
570 Phulu Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
571 Pooja Pradhan Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
572 Poonam Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
573 Poonam Rasaily Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
574 Prasansa Sharma Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
575 Purna Maya Limbu Haa Wing I, Tendruk [2064]
576 Ratan Rai(Tenzin Norzin Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
577 Renuka Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
578 Reshma Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
579 Rohine Subedi Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
580 Roma Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
581 Ruth Biswakarma Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
582 Saira Kumari Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
583 Sanchu Thapa Paro Wing I, Tendruk [2064]
584 Sang Dolma Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
585 Sangita Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
586 Sanjana Baraily Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
587 Sapna Gurung Haa Wing I, Tendruk [2064]
588 Sapna Pradhan Paro Wing I, Tendruk [2064]
589 Sara Darjee Haa Wing I, Tendruk [2064]
590 Sarita Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
591 Seenita Rahut Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
592 Selina Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
593 Sherab Wangmo Paro Wing I, Tendruk [2064]
594 Sita Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
595 Man Maya Newar Paro Wing I, Tendruk [2064]
596 Manika Mongar Sarpang Wing I, Tendruk [2064]
597 Mary Lepcha Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
598 Meena Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
599 Meena Kumari Gurung Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
600 Migma Dolma Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
601 Mon Maya Mongar Paro Wing I, Tendruk [2064]
602 Mon Maya Rakhal Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
603 Monica Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
604 Monika Rai Haa Wing I, Tendruk [2064]
605 Monita Sharma Paro Wing I, Tendruk [2064]
606 Muna Chhetri Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
607 Nar Maya Ghalley Paro Wing I, Tendruk [2064]
608 Neha Darjee Haa Wing I, Tendruk [2064]
609 Nima Chungda Paro Wing I, Tendruk [2064]
610 Nima Mongar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
611 Nir Maya Mongar Paro Wing I, Tendruk [2064]
612 Nir Maya Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
613 Nirmala Ghalley Paro Wing I, Tendruk [2064]
614 Nirmala Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
615 Nirmala Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
616 Padma Maya Powrel Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
617 Parmila Nepal Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
618 Pasang Lhamo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
619 Passang Dema Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
620 Passang Wangmo Sherpa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
621 Pem Lhakey Sherpa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
622 Pema Lhamo Paro Wing I, Tendruk [2064]
623 Pema Lhamo Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
624 Kuenzang Choden Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
625 Kunti Sharma Paro Wing I, Tendruk [2064]
626 Lachimi Majhi Haa Wing I, Tendruk [2064]
627 Laxmi Basnet Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
628 Dawa Dema Lama Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
629 Dechen Wangmo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
630 Dechen Zangmo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
631 Deki Lhazom Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
632 Devi Maya Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
633 Dhan Maya Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
634 Dhan Maya Sunwar Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
635 Dil Kumari Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
636 Dorji Lhamo Haa Wing I, Tendruk [2064]
637 Etuwari Uraon Paro Wing I, Tendruk [2064]
638 Gaittri Devi Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
639 Gaki Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
640 Hem Kumari Ghalley Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
641 Hema Devi Mishra Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
642 Houma Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
643 Indra Kala Darjee Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
644 Indra Kumari Monger Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
645 Jamuna Devi Mohatara Paro Wing I, Tendruk [2064]
646 Jarna Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
647 Jasoda Gurung Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
648 Jina Maya Gurng Paro Wing I, Tendruk [2064]
649 Junu Ghalley Paro Wing I, Tendruk [2064]
650 Kabita Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
651 Kamala Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
652 Karna Maya Rai Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
653 Kaushila Pawrel Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
654 Kelsang Dema Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
655 Khina Maya Karki Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
656 Khina Maya Mongar Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
657 Krishna Kumari Gaylal Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
658 Aashna Bhujel Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
659 Am kumari Bhujel Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
660 Am Maya Ghalley Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
661 Amrita Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
662 Amu Lepcha Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
663 Anita Pradhan Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
664 Anita Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
665 Anita Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
666 Anita Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
667 Anita Uroan Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
668 Anjana Sharma Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
669 Anjuna Mongar Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
670 Anu Maya Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
671 Bebika Sharma Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
672 Bhadrika Adhikari Paro Wing I, Tendruk [2064]
673 Bhadrika Sharma Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
674 Bhawana Darjee Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
675 Bhim Maya Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
676 Bhim Maya Thara Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
677 Bir Maya Tamang Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
678 Bishnu Maya Mongar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
679 Budhi Maya Bhandari Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
680 Bunu Thapa Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
681 Chandra Maya Kharka Paro Wing I, Tendruk [2064]
682 Choden Wangmo Lepcha Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
683 Chogyal Lhamo Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
684 Sukraj Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
685 Suraj Gurung Paro Wing I, Tendruk [2064]
686 Suraj Khapangi Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
687 Suraj Rai Sarpang Wing I, Tendruk [2064]
688 Suraj Pradhan Paro Wing I, Tendruk [2064]
689 Suresh Rai Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
690 Tandin Wangchuk Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
691 Tandin Wangchuk Sherpa Paro Wing I, Tendruk [2064]
692 Tashi Dhendup Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
693 Tashi Sonam Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
694 Tashi Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
695 Tek Bahadur Ghalley Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
696 Tek Bdr Limbu Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
697 Tek Raj Monger Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
698 Tenzin Nyendra Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
699 Tenzin Yudung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
700 Tenzin Jamtsho Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
701 Tika Ram Rahut Paro Wing I, Tendruk [2064]
702 Tshering Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
703 Tshetrim Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
704 Tula Ram Chetri Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
705 Tulashi Nepal Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
706 Udesh Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
707 Uttam Ghalley sarpang Wing I, Tendruk [2064]
708 Vijay Thapa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
709 Wangdi Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
710 Yeshi Dorji Paro Wing I, Tendruk [2064]
711 Yeshi Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
712 Yogesh Pokhrel Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
713 Subash Limboo Paro Wing I, Tendruk [2064]
714 Subash Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
715 Suk Bahadur Kami Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
716 Suk Bdr. Biswa Paro Wing I, Tendruk [2064]
717 Suk Dhan Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
718 Suk Man Biswa Paro Wing I, Tendruk [2064]
719 Suk Man Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
720 Suk Man Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
721 Suk Raj Rai Haa Wing I, Tendruk [2064]
722 Sonam Dorji Paro Wing I, Tendruk [2064]
723 Sonam Sherpa Haa Wing I, Tendruk [2064]
724 Sonam Tobden Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
725 Sonam Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
726 Sonam Yosol Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
727 Sithar Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
728 Som Bahadur Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
729 Som Bdr Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
730 Pemba Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
731 Phuntsho Wangdi Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
732 Phurpa Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
733 Phurpa Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
734 Phurpa Wangdi Sherpa Haa Wing I, Tendruk [2064]
735 Pradip Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
736 Prakash Sewa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
737 Prakash Biswa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
738 Pratap Sunwar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
739 Prem Biswa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
740 Prem Lal Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
741 Purna Bdr. Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
742 Rahul Chhetri Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
743 Rahul Darjee Haa Wing I, Tendruk [2064]
744 Raju Limbu Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
745 Ram Bdr. Mongar Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
746 Ram Kumar Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
747 Ranjit Subba Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
748 Rinchen Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
749 Robin Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
750 Roshan Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
751 Rudra Bdr. Ghalley Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
752 Rudra Biswakarma Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
753 Sachin Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
754 Sagar Ghalley Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
755 Sajan Sherpa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
756 Samten Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
757 San Bahadur Biswa Paro Wing I, Tendruk [2064]
758 San Man Darjee Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
759 Sangay Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
760 Sangay Tshering Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
761 Sangay Wangchuk Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
762 Sanjay Chhetri Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
763 Sanjay Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
764 Sanjeep Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
765 Sanjit Biswa Paro Wing I, Tendruk [2064]
766 Sanjit Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
767 Sha Bahadur Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
768 Sher Bahadur Mongar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
769 Sherab Phuntsho Paro Wing I, Tendruk [2064]
770 Shetu Ram Allay Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
771 Shiva Kumar Biswa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
772 Shiva Kumar Khati Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
773 Shiva Raj Rai Haa Wing I, Tendruk [2064]
774 Lhakpa Dorji Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
775 Lhakpa Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
776 Lhakpa Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
777 Lhakpa Tshering Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
778 Lobzang Tharchen Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
779 Madan Kumar Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
780 Mahesh Tamang Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
781 Man Dhoj Raika Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
782 Mangal Singh Allay Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
783 Mani Kumar Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
784 Meshak Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
785 Milan Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
786 Mon Bahadur Chhetri Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
787 Mon Bahadur Mongar Paro Wing I, Tendruk [2064]
788 Moti Raj Limbu Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
789 Namgay Dorji Sherpa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
790 Nanda Raj Ghalley Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
791 Navin Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
792 Nehal Darjee Haa Wing I, Tendruk [2064]
793 Netesh Baraily Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
794 Netish Singh Gazmer Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
795 Newas Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
796 Ngawang Ponlop Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
797 Nikesh Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
798 Nim Dorji Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
799 Nim Tshering Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
800 Nima Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
801 Nima Chhetri Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
802 Nima Chungda Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
803 Nir Bdr Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
804 Niran Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
805 Nirmal Kafley Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
806 Nirpa Raj Chhetri Paro Wing I, Tendruk [2064]
807 Nishal Chhetri Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
808 Norbu Rinzin Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
809 Novin Shekar Mohatara Paro Wing I, Tendruk [2064]
810 Parmit Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
811 Parsuram Burathoki Paro Wing I, Tendruk [2064]
812 Partap Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
813 Pasang Dorji Sherpa Paro Wing I, Tendruk [2064]
814 Pavin Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
815 Pema Dorji Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
816 Pema Lhendup Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
817 Pema Wangchuk Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
818 Pema Raj Tamang Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
819 Kumar Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
820 Lal Bdr Neopany Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
821 Dawa Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
822 Dawa Tshering Lepcha Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
823 Dawa Tshering Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
824 Delip Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
825 Denden Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
826 Dhan Kumar Mongar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
827 Dhiraj Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
828 Dil Bahadur Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
829 Dilman Darlami Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
830 Dip Kiran Dhimal Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
831 Dorji Wangchuk Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
832 Dorji Wangchuk Paro Wing I, Tendruk [2064]
833 Dorji Khandu Lepcha Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
834 Gagan Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
835 Ganesh Limboo Paro Wing I, Tendruk [2064]
836 Ganga Ram Kharka Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
837 Ganga Ram Khatri Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
838 Ganga Ram Sharma Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
839 Gaurab Mongar Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
840 Girish Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
841 Gopi Lal Sharma Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
842 Gyeltshen Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
843 Harka Bahadur Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
844 Hem Raj Gurung Haa Wing I, Tendruk [2064]
845 Hem Raj Thara Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
846 Hirtesh Barman thimphu wing I, Tendruk [2064]
847 Hom Raj Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
848 Indra Kumar Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
849 Jewan Biswa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
850 Kamal Ghalley Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
851 Kamal Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
852 Kamal Kumar Chhetri Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
853 Karma Mongar Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
854 Karma Wangchuk Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
855 Karma Wangdi Paro Wing I, Tendruk [2064]
856 Karma Wangdi Lingden Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
857 Keshav Dhital Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
858 Kinga Dorji Paro Wing I, Tendruk [2064]
859 Kinga Rabgyal Paro Wing I, Tendruk [2064]
860 Kinley Phuntsho Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
861 Kinley Tandin Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
862 Kiran Darlami Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
863 Kishan Tamang Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
864 Krishna Suberi Paro Wing I, Tendruk [2064]
865 Abhishek Pokhrel Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
866 Abishek Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
867 Abishek Rai Haa Wing I, Tendruk [2064]
868 Absaich Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
869 Aita Bir Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
870 Anish Pradhan Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
871 Arjun Biswa Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
872 Arjun Kumar Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
873 Arun Karki Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
874 Arun Puri Punakha Wing I, Tendruk [2064]
875 Ashok Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
876 Ashok Kumar Biswa Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
877 Bal Kumar Burathoki Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
878 Basanta Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
879 Bhim Biswakarma Paro Wing I, Tendruk [2064]
880 Bhim Bahadur Adhikari Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
881 Bhim Bahadur Kami Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
882 Bhim Bahadur Limboo Paro Wing I, Tendruk [2064]
883 Bibi Limbu Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
884 Bijay Gurung Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
885 Bikash Rai Paro Wing I, Tendruk [2064]
886 Bikash Sarki Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
887 Bikash Darjee Sarpang Wing I, Tendruk [2064]
888 Binath Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
889 Binod Biswa Paro Wing I, Tendruk [2064]
890 Bir Bahadur Limbu Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
891 Bir Bahadur Tamang Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
892 Bir Bal Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
893 Bir Bdr. Majhi Haa Wing I, Tendruk [2064]
894 Birendra Rai Phuentsholing Wing I, Tendruk [2064]
895 Birkha Bahader Subba Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
896 Bishal Rai Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
897 Bishan Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
898 Bishnu Subba Paro Wing I, Tendruk [2064]
899 Budha Bir Tamang Paro Wing I, Tendruk [2064]
900 Budha Raj Pradhan Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
901 Budhi Bir Mongar Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
902 Chabi Lal Powdel Paro Wing I, Tendruk [2064]
903 Chatra Bdr. Ghalley Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
904 Chatra Man Limbu Paro Wing I, Tendruk [2064]
905 Chatra Man Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
906 Chatur Man Rai Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
907 Chitra Bahadur Sarki Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
908 Chongten Dorji Lepcha Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
909 Darshan Gurung Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
910 Dawa Chophel Chukha- Gedu Wing I, Tendruk [2064]
911 Dawa Ngodup Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
912 Dawa Samdrup Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
913 Dawa Tshering Thimphu Wing I, Tendruk [2064]
914 Ash Maya Subba 5126 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
915 Pabitra?Chhetri 2642 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
916 Chali Maya Darjee 12765 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
917 Suk Maya Darjee 2375 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
918 Meena Kumari Chhetri 11425 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
919 Dawa Dema Sherpa 31802000005 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
920 Zekormo 112 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
921 Sangay Wangmo 6251 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
922 Sarita Maya Tamang 28539 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
923 Kinley Dema 5195 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
924 Dhan maya Mongar 8040 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
925 Tshering Lhazom 031723 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
926 Pema Dema 0 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
927 Passang Lhamo Sherpa 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
928 Rahar Maya Pradhan 0 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
929 Rashmi Darjee 0 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
930 Pema Tshomo 0 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
931 Tshering Dema 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
932 Sabina Rai 030046 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
933 San Maya Mongar 023525 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
934 Dechen Lhamo 031576 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
935 Mega Pradhan 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
936 Sabitri Rai 006382 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
937 Benita Subba 028448 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
938 Mahindra Kumari Chhetri 002409 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
939 Migma Dema Tamang 021534 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
940 Dil Maya Rai 31305000007 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
941 Seema Chhetri 006055 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
942 Nir Maya Rai 28428 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
943 Saraswati Mongar 005301 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
944 Nar Maya Rai 31305000006 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
945 Devi Maya Rai 005422 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
946 Usha Nuni 31303000149 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
947 Sangita Rai 027866 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
948 Tshering Dema 91410000021 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
949 Phuntsho Choden 1523 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
950 Sonam Peldon 90102000022 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
951 Tshering Dolma Tamang 18791 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
952 Naina Kala Kami 14586 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
953 Radhika Sanyasi 14451 punakha Wing IX, Pelrithang [2064]
954 Budha Gurung 1251 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
955 Tshoni Wangmo Lama 25083 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
956 Punam Rai 11826 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
957 Puja Uraon 872 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
958 Indra Adhikari 5469 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
959 Neesha Gurung 014981 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
960 Deepa Rai 19420 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
961 Leela Maya Rakhal 14856 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
962 Aneta Subba 11819 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
963 Sushmita Gurung 5804 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
964 Meena Biswa 17026 Trashigang Wing IX, Pelrithang [2064]
965 Tara Maya Rai 5448 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
966 Tandin Dema 91403000084 Trashigang Wing IX, Pelrithang [2064]
967 Yeshey Doma Tamang 14868 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
968 Harka Maya Mongar 8462 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
969 Yogita Tamang 2101 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
970 Aruna Subba 14628 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
971 Nima Dolma Tamang 2240 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
972 Karuna Biswa 17376 Trashi Yangtse Wing IX, Pelrithang [2064]
973 Durga Devi Sharma 5709 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
974 Deoki Maya Bhujel 4490 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
975 Soma Wati Gajamer 31804000065 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
976 Kinley Wangmo 31909001417 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
977 Hemanta Rai 5751 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
978 Panchu Rai 6116 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
979 Aiti Maya Sarki 397767 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
980 Buth Moti Subba 30309000053 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
981 Bishnu Maya Kami 14581 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
982 Sangay Lhamo 0 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
983 Sunita Tamang 4759 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
984 Budhi Maya Rai 25667 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
985 Sushila Rai 2436 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
986 Man Maya Tamang 023566 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
987 Mon Maya Darjee 19859 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
988 Ambika Mongar 034466 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
989 Sangita Rai 4062 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
990 Anita Tamang 023576 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
991 Saraswati Basnet 7914 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
992 Serjana Sadhu 23964 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
993 Manika Limbu 18588 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
994 Vima Gurung 19589 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
995 Karma Dolma 1263 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
996 Melan Tamang 28543 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
997 Urmila Ghalley 010914 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
998 Harka Maya Subba 11814 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
999 Sema Gurung 5730 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1000 Babita Rai 27927 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1001 Menuka Sunwar 029339 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1002 Sangeeta Tamang 029807 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1003 Namgay Dema 028598 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1004 Jyoti Rai 027550 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1005 Rinchen Choden 021640 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1006 Sonam Wangmo 019187 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1007 Chimi Tamang 018825 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1008 Bina Biswa 012328 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1009 Birkha Maya Rai 011760 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1010 Bishnu Maya Mongar 011725 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1011 Jas Moti Bhujel 011496 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1012 Chandra Maya Gurung 007355 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1013 Dawa Dolma Tamang 006396 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1014 Rinchen Pelden 005750 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1015 Nim Dema Sherpa 005518 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1016 Nirmala Timsina 004266 Monggar Wing IX, Pelrithang [2064]
1017 Krishna Devi Biswa 001974 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1018 Lhasang Dolma Tamang 0018245 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1019 Budhi Maya Tamang 0013021 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1020 Bishnu Maya Gurung 0012292 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1021 Geeta Powdyel 0011216 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1022 Sumitra Limbu 0010373 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1023 Dick Maya Darjee 31807000056 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1024 Kamali Tamang 31804000082 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1025 Doma Lhamo Tamang 31802000053 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1026 Tashi Yangzom 31608000021 Trashi Yangtse Wing IX, Pelrithang [2064]
1027 Durgi Maya Tamang 31309000359 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1028 Sabitri Biswa 30308000053 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1029 Karuna Ghalley 4990 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1030 Sabitra Darjee 1836 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1031 Sunita Lohar 1027 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1032 Santi Subba 160 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1033 Rupa Maya Gurung 15 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1034 Jakum 30201000318 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1035 Babita Khatri 6142 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1036 Sangay Lhamo 25596 Lhuentse Wing IX, Pelrithang [2064]
1037 Pem Dema 1910 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1038 Kajol Darjee 0 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1039 Rikcha Chhetri 0 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1040 Sabitri Subba 0 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1041 Doma Ghalley 0 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1042 Reeta Tamang 1532 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1043 Billa Wangmo 034534 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1044 Pem Zam 031121 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1045 Mongal Kumari Rai 030525 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1046 Chumala Bhandari 029140 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1047 Ugyen Dema 028541 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1048 Ugyen Choki 028341 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1049 Pem Lham Thingh 023610 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1050 Phul Maya Gurung 023567 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1051 Sarmila Chetri 023536 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1052 Lhakpa Deki Sherpa 023245 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1053 Suk Maya Gurung 022717 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1054 Ran Maya Subba 017639 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1055 Shova Gurung 016147 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1056 Nilu Rai 015731 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1057 Gayteri Koirala 014625 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1058 Sancha Maya rai 014391 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1059 Chhabika Rai 014167 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1060 Ambika Gurung 013820 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1061 Nandi Maya Mongar 012659 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1062 Maya Gurung 011957 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1063 Karishma Gurung 011851 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1064 Roshme powdel 011742 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1065 Mon Maya Mongar 011519 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1066 Aruna Rai 009576 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1067 Budhi Maya Rana 007926 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1068 Tulasi Rai 007803 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1069 Seriya Gurung 007521 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1070 Amrita Maya Kami 007415 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1071 Sumita Mongar 007249 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1072 Bhima Rai 0026907 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1073 Samjana Rai 0024841 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1074 Deoki Maya Ghalley 0009665 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1075 Durga Maya Limboo 0002911 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1076 Reshma Limbu 0001908 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1077 Chumith Lepcha 0000312 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1078 Tashi Lhamo 94108000042 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1079 Nima Tshamchay 91410000045 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1080 Tshering Lhamo 91408000028 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1081 Tshering Pemo 90804000053 Phuentsholing Wing IX, Pelrithang [2064]
1082 Jimba Maya Tamang 31810000067 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1083 Lhakpa Zangmo Sherpa 31809000035 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1084 Sanja Maya Tamang 31801000071 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1085 Yanga 31507002590 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1086 Budha Maya Rai 31305000087 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1087 Lila Wati Uraon 31208000146 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
1088 Migma Dema 31201110182 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1089 Sarasati Rai 31201000278 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1090 Anju Tamang 314784 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1091 Dhan Maya Rai 209090 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1092 Nanda Kumari Gurung 6995 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1093 Sonam Yangzom 1737 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1094 Junu Subba 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1095 Manju Darjee 4 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1096 Susma Gurung 313050001321 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1097 Dendup Zangmo 031724 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1098 Sanjuna Rai 030045 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1099 Joshna Tamang 029146 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1100 Sonam Choden Sherpa 025040 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1101 Sangay Lhamo Sherpa 023242 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1102 Reema Rai 018342 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1103 Punam Rai 015734 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1104 Suk Dema Subba 014069 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1105 Suk Maya Subba 014068 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1106 Shoba Biswa 012618 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1107 Jas Maya Mongar 011782 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1108 Dawa Zam Shingdan 011317 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1109 Sabitri Biswa 011235 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1110 Nar Maya Gurung 011183 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1111 Pabi Maya Kharka 008380 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1112 Meena Gurung 007712 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1113 Beneta Rai 007626 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1114 Bal Kumari Adhikari 006882 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1115 Sabita Rai 006269 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1116 Budhi Maya Rai 005917 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1117 Puja Gurung 005729 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1118 Nir Maya Mongar 005300 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1119 Nigma Dolma Tamang 004932 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1120 Rinzin Lhamo 004880 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1121 Deepika Giri 004155 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1122 Radhika Rai 003143 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1123 Manika Pradhan 0029532 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1124 Sunita Darjee 002924 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1125 Kabita Chhetri 0026307 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1126 Pema Dawa Tamang 0025170 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1127 Youg Maya Sarki 0017147 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1128 Renuka Pradhan 0016236 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1129 Sonam Gurung 0011946 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1130 Kabita Uraon 001152 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1131 Mithu Rani 0006113 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1132 Som Moti Rai 0000860 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1133 Kencho Lhamo 91813000001 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1134 Saraswati Tamang 31809000053 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1135 Suk Maya Tamang 31801000072 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1136 Pema Wangmo 31608000025 Trashi Yangtse Wing IX, Pelrithang [2064]
1137 Soni Maya Tamang 31306000041 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1138 Som Maya Rai 31305000090 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1139 Sarita Tamang 30311000044 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1140 Anju Lepcha 30304000032 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1141 Kinley Pelmo Lapcha 30211000020 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1142 Leki Dema 30103003064 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1143 Indra Kumari 1276511 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1144 Karishma Rai 472194 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1145 Chali Maya Chhetri 449029 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1146 Aitey Maya Tamang 5406 Thimphu Wing IX, Pelrithang [2064]
1147 Devi Maya Darnal 2182 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1148 Choki 1943 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1149 Amrika Gurung 466 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1150 Shraddha Adhikari 1229 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1151 Debuka Ghalley 1790 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1152 Bir Man Subba 5235 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1153 Suraj Thapa 0 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1154 Goray Rai 31310000041 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
1155 Aita Singh Subba 31807000044 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1156 Norzang 31703000013 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1157 Bhopal Rai 31315000027 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1158 Lal Bahadur Gurung 11282 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1159 Sonam Tshering 31112000004 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1160 Bala Ram Ramdam 31804000070 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1161 Bal Bdr Gajamer 31804000063 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1162 Dhan Bahadur Rai 007187 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1163 Phurba Singh Tamang 29087 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1164 Tula Ram Rai 31305000126 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1165 Dilip Kumar Chhetri 31202000004 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1166 Mon Bahadur Poudyel 11739 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1167 Mani Raj Damai 014731 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1168 Kishan Darjee 236 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1169 Man Bahadur Tamang 29628 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1170 Mani Raj Limboo 31109000119 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1171 Prakash Acharja 0001319 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1172 Ganga Ram Acharja 12206 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1173 Basant Chhetri 0 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1174 Dhan Bir Subba 0 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1175 Som Bahadur Tamang 5242 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1176 Lok Bahadur Rai 0013728 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1177 Ram Kumar Sanyashi 4285 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1178 Balak Das Uroan 25564 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1179 Sonam Dorji 0 Samtse Wing IX, Pelrithang [2064]
1180 Sanjit Kumar Gurung 11956 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1181 Novin Timsina 017054 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1182 Phurpa Dorji Sherpa 019209 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1183 Sabi Kami 31303000065 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1184 Ash Bdr. Gomden 30305000016 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1185 Sonam Tobgay 34533 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1186 Aita Raj Subba 28696 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1187 Denesh Monger 23918 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1188 Karma Dendup 91418000115 Lhuentse Wing IX, Pelrithang [2064]
1189 Sanjit Monger 13843 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1190 Gyeltshen Lepcha 18192 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1191 Akash Gurung 5920 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1192 Suman Singh 4898 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1193 Sanjeep Subba 017186 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1194 Buddist Lepcha 011453 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1195 Tenzin Dawa 0 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1196 Prabal Rai 0 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1197 Dhan Kumar Mongar 011723 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1198 Sangay 028431 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1199 Tshering Dorji 031725 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1200 Karna Bdr Subedi 033022 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1201 Ngawang Gyeltshen Sherpa 034319 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1202 Pema Tamang 0397975 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1203 Dawa Dechen 487 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1204 Bikash Gurung 013646 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1205 Raju Lepcha 017435 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
1206 Ratu Wangchuk 031119 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1207 Bishal Kharga 025126 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1208 Madulal Nepal 023505 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1209 Passang 023352 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1210 Jit Bahadur Thapa 017876 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1211 Som Bahadur Waiba 017130 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1212 Harka Bahadur Tamang 016480 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1213 Phurba Gyaltshen 015824 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1214 Dorji Tenzin Tamang 015539 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1215 Rinchen Dorji Tamang 015538 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1216 Bik Ram Rai 014392 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1217 Ranjit Luitel 014165 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
1218 Tashi Namgay 013677 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1219 Tej Bahadur Subba 013229 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1220 Subash Biswa 012619 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1221 Prem Singh Mongar 012543 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1222 Passang Dorji Shingden 012248 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1223 Jiten Rai 011827 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1224 Chakra Bahadur Gurung 011604 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1225 Man Bahadur Subba 011306 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1226 Lhakpa Dorji 011101 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1227 Tulsi Ram Gurung 007584 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1228 Padam Bahadur Bhujel 0028270 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1229 Pemba Tashering Tamang 0028043 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1230 Homal Rai 0026336 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1231 Sangay Darjee 002168 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1232 Nima Dorji Tamang 0017287 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1233 Man Bahadur Bhujel 000417 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1234 Ram Kumar Ramdam 31804000072 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1235 Budhi Man Ghisingh 31804000007 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1236 Subbash Kumar Rai 31313000079 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1237 Suk Bahadur Tamang 31309000386 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1238 Mom Lal Gurung 31308000020 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1239 Prakash Rai 31305000158 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1240 Binod Kami 31303000062 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1241 Bir Bdr. Subba 31109000102 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1242 Sherab Dorji 31107000007 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1243 Lok Bdr. Rai 30201000058 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1244 Chunu Darjee 8980 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1245 Aita Raj Tamang 5244 Zhemgang Wing IX, Pelrithang [2064]
1246 Thakur Prasad Tamang 937 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1247 Prakash Chhetri 251 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1248 Sanjay Rai 132 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1249 Galey 56 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1250 Kiran Rai 6187 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1251 Vikas Gurung 7883 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1252 Ram Chandra Ghimirey 8054 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1253 Akshay Rai 4980 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1254 Gopal Ghalley 127 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1255 Anand Gurung 3058 Monggar Wing IX, Pelrithang [2064]
1256 Sangay Dorji Tamang 877 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1257 RaJ Kumar Darjee 459623 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1258 Anup Biswa 17375 Trashigang Wing IX, Pelrithang [2064]
1259 Anil Rai 14389 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1260 Tenzin Norbu 0 Pema Gatshel Wing IX, Pelrithang [2064]
1261 Vijay Chhetri 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1262 Shiva Kumar Subba 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1263 Anil 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1264 Deo Kumar Bhandari 028555 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1265 Sangay Dorji 025162 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1266 Mani Kumar Darjee 019020 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1267 Bud Bir Pakhrig 018099 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1268 Deo Kumar Sansyashi 014118 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1269 Monraj Rai 011734 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1270 Janga Bir Gurung 011583 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1271 Nar Bahadur Chuwan 011397 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1272 Pem Thinley Gomden 011316 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1273 Ramesh Rai 008330 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1274 Jeewan Rai 005855 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1275 Abhishek Chhetri 005587 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1276 Ashish Sewa 005497 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1277 Hari Adhikari 005468 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1278 Basu Dev Ghimirey 005082 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1279 Gopal Rai 0015791 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1280 Jath Bahadur Subba 0014742 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1281 Meganath Suberi 0011542 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1282 Mon Lal Sarki 0007568 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1283 Kiran Rai 0004574 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1284 Purna Singh Rai 0004249 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1285 Arun Rai 0001773 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1286 Jamyang Tenzin 90102000064 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1287 Budhi Man Darjee 31807000058 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1288 Sajan Rai 31807000003 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1289 Indra Bahadur Rai 31801000061 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1290 Tika Ram Rai 31307000025 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1291 Uttam Gurung 31304000018 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1292 Mon Bahadur Bista 31301000076 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1293 Durga Bdr. Mongar 31216600300 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1294 Sang Dorji Tamang 31108000060 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1295 Tul Bdr Rai 30303000031 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1296 Sangay Sangdag 2124 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1297 Letho Dukpa 940 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1298 Susan Darjee 235 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1299 Joel Kuzur 162 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1300 Jamyang Tenzin 90102000084 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1301 Ratna Bahadur Mongar 16492 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1302 Indra Bahadur Mongar 0 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1303 Galey Tempa 0 Pema Gatshel Wing IX, Pelrithang [2064]
1304 Purna Bhadur Tamang 0 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1305 Sailush Chhetri 0 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1306 Bidhan Chhetri 0 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1307 Hem Kumar Roy 0 Punakha Wing IX, Pelrithang [2064]
1308 Raghu Gurung 028434 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1309 Jai Bahadur Hamkin 027165 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1310 Arjun Gurung 022719 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1311 Binuth Rai 019782 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1312 Suman Rai 019641 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1313 Parbhat Rai 019315 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1314 Jamtsho 019190 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1315 Pempa Tshering 019189 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1316 Yadhu Ghalley 018045 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1317 Indra Bahadur Darlami 015133 Monggar Wing IX, Pelrithang [2064]
1318 Sajesh Tamang 014879 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1319 Hom Keshar Nath 013054 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1320 Karna Bahadur Lho 012436 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1321 Budabir Kamer 012075 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1322 Prakash Chandra Mongar 011781 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1323 Birkha Bahadur Rai 011765 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1324 Dadi Ram Mongar 011140 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1325 Ram Kumar Mongar 011092 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1326 Mon Bir Gurung 011074 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1327 Anish Ghalley 007735 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1328 Dawa 006344 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1329 Krishna Acharya 006002 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1330 Hari Bhakta Mishra 005835 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1331 Santa Bir Rai 005627 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1332 Santa Bahadur Rai 005626 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1333 Puran Rai 004573 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1334 Suraj Rai 0030450 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1335 Ran Bahadur Pulami 0027877 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1336 Mangal Singh Monger 0022455 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1337 Suk Bahadur Darlami 0022405 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1338 Puran Biswa 0008150 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1339 Kinley Gyeltshen 91801000001 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1340 Tenzin Drukda 91410000019 Lhuentse Wing IX, Pelrithang [2064]
1341 Sha Bir Subba 31811003689 Tsirang Wing IX, Pelrithang [2064]
1342 Puspa Lal Gajamer 31804000064 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1343 Leki Tshering 31702002053 Trongsa Wing IX, Pelrithang [2064]
1344 Sanjok Bhujel 31314000020 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1345 Padam Bahadur Rai 31313000014 Bumthang Wing IX, Pelrithang [2064]
1346 Bhim Kumar Rai 31303000162 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1347 Robi Subba 31109000106 Samdrup Jongkhar Wing IX, Pelrithang [2064]
1348 Purna Bdr Bhandari 30304000050 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1349 Karma Tshering Lepcha 30304000030 Sarpang Wing IX, Pelrithang [2064]
1350 Sumit Biswa 1906 Wangdue Phodrang Wing IX, Pelrithang [2064]
1351 Indra Bahadur Bhattarai 1705 Dagana Wing IX, Pelrithang [2064]
1352 Krishna Bir Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1353 Chimi Dolkar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1354 San Man Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1355 Anu Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1356 Shanti Maya Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1357 Kinga Peldon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1358 Sharmila Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1359 Kamala Ghalley Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1360 Pabi Maya Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1361 Tenzin Wangmo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1362 Devi Maya Sanyasi Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1363 Kamal Maya Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1364 Samita Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1365 Budhi Maya Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1366 Tika Maya Darjee Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1367 Purni Maya Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1368 Om Maya Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1369 Tsay Dawa Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1370 Gita Anjali Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1371 Susma Subba Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1372 Tshering Dema Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1373 Kelzang Wangmo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1374 Bhagirathi Nepal Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1375 Ugyen Dema Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1376 Khintu Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1377 Gopi Maya Rasaily Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1378 Sumitra Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1379 Bishnu Maya Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1380 Mon Maya Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1381 Tuka Maya Timsina Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1382 Hemanti Uraon Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1383 Manju Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1384 Beena Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1385 Ugyen Choden Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1386 Punam Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1387 Dipula Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1388 Pem Tshomo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1389 Nir Maya Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1390 Suk Maya Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1391 Indra Maya Sharma Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1392 Chandar ?ati Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1393 Tara Ghalley Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1394 Anu Limbu Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1395 Dechen Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1396 Purni Maya Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1397 Bishnu Maya Dahal Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1398 Kinley Zangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1399 Pema Zangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1400 Dorji Wangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1401 Suk Maya Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1402 Savitra Subba Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1403 Dil Maya Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1404 Phub Dema Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1405 Deki Choden Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1406 Dechen Wangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1407 Purna Lachi Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1408 Rita Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1409 Sonam Lhamo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1410 Dechen Wangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1411 Manisha Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1412 Nesha Sharma Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1413 Samita Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1414 Binu Biswa Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1415 Susmita Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1416 Passang Dolma Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1417 Sangay Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1418 Nima Tshamchey Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1419 Tanka Maya Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1420 Chimi Wangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1421 Bandana Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1422 Nima Chezom Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1423 Sumitra Darjee Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1424 Binita Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1425 Tandin Lhamo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1426 Tshering Zam Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1427 Alka Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1428 Sita Biswa Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1429 Dawa Lhamo Sherpa Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1430 Pranita Koirala Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1431 Sonam Peldon Paro Wing V, Tashichholing [2064]
1432 Mahima Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1433 Renuka Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1434 Amrita Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1435 Sapuna Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1436 Suk Maya Thingh Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1437 Kabita Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1438 Anu Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1439 Nekita Darjee Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1440 Roma Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1441 Susmita Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1442 Tashi Buthi Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1443 Sushmita Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1444 Dechen Zangmo Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1445 Sonam Om Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1446 Rajena Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1447 Dawa Dema Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1448 Ugyen Lhamo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1449 Bimla Sunwar Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1450 Shanti Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1451 Tshering Yangdon Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1452 Benita Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1453 Priya Tiwari Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1454 Tulsi Maya Monger Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1455 Vijay Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1456 Rajen Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1457 Uzhal Kalden Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1458 Lekash Darjee Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1459 Dhan Kumar Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1460 Bhakta Bahadur Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1461 Roshan Darjee Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1462 Barun Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1463 Megnath Suberi Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1464 Deewas Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1465 Sancha Bir Subba Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1466 Suren Sharma Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1467 Mon Kumar Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1468 Shankar Asur Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1469 Aita Raj Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1470 Hasta Kumar Limbu Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1471 Ram Sagar Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1472 Aita Singh Limbu Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1473 Shrawan Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1474 Moni Kumar Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1475 Saroj Powdel Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1476 Milan Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1477 Resan Subba Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1478 Bikash Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1479 Bikram Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1480 Pema Yozer Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1481 Bhakta Bahadur Powdel Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1482 Dik Bir Sarki Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1483 Dal Bdr. Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1484 Karma Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1485 Dorji Penjor Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1486 Norbu Sherpa Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1487 Pradeep Uraon Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1488 Purni Biswakarma Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1489 Amit Gurung Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1490 Arjune Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1491 Parnish Sewa Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1492 Nima Dorji Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1493 Akash Sunwar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1494 Tek Bahadur Sarki Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1495 Raj Man Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1496 Lobzang Dendup Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1497 Phurba Wangchuk Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1498 Beda Nedi Darjee Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1499 Pemba Dorji Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1500 Tandin Wangchuk Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1501 Ganesh Kami Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1502 Dil Bahadur Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1503 Deepak Kumar Chhetri Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1504 Phub Dorji Sherpa Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1505 Jeet Man Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1506 Rabin Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1507 Tenzin Lekshey Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1508 Pushpa Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1509 Bijay Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1510 Kumar Biswa Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1511 Biren Sharma Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1512 Sandep Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1513 Suk Bdr. Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1514 Deepan Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1515 Dil Bahadur Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1516 Pratap Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1517 Kinzang Wangdi Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1518 Som Bdr Limboo Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1519 Nima Dhendup Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1520 Dipendra Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1521 Tula Ram Sarki Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1522 Suk Raj Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1523 Nima Dorji Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1524 Mon Singh Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1525 Man Bahadur Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1526 Vinod Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1527 Dependra Sharma Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1528 Roshan Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1529 Budhi Man Karki Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1530 Karna Bahadur Sunwar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1531 Mani Raj Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1532 Dawa Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1533 Sun Bir Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1534 Samir Mongar Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1535 Passang Dorji Tamang Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1536 Namgay Sherpa Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1537 Deepak Pradhan Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1538 Rohan Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1539 Kul Bahadur Monger Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1540 Rupesh Uraon Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1541 Ajay Limbu Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1542 Tandin Namgay Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1543 Aron Pradhan Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1544 Ajay Subba Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1545 Suraj Chhetri Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1546 Phurba Tamang Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1547 Hem Lal Phuyel Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1548 Bedhan Gurung Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1549 Amber Rai Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1550 Sushan Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1551 Binu Subba Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1552 Arbin Rai Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1553 Sanjay Biswa Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1554 Asha Chhetri Thimphu Wing V, Tashichholing [2064]
1555 Tshering dendup Samtse Wing V, Tashichholing [2064]
1556 Thinley Wangmo 11102003774 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1557 Phuntsho Wangmo 11105000639 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1558 Karma Choden 10203000112 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1559 Phuntsho Lhamo 11107000673 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1560 Karma Wangmo 11107000366 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1561 Samten Lhamo 11105002878 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1562 Sangay Choden 11107003581 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1563 Tashi Dekar 11107002803 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1564 Dorji Choden 11102005015 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1565 Tenzin Youden 10702001727 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1566 Sonam Zangmo 11506006921 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1567 Karma Lhamo 10205005937 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1568 Sujata Pakhrin 11212003430 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1569 Kalpana Rai 11206005702 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1570 Tshering Delkar 11107003192 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1571 Sapna Subba 11213005380 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1572 Kinga Lhamo 10906001933 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1573 Sonam Yuden 11603000191 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1574 Pema Yangdon 10706003265 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1575 Namgay Zangmo 11304002139 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1576 Alina Gurung 10314000421 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1577 Tashi Lhamo 11516003148 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1578 Cheki Zangmo 11505005455 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1579 Wangchuk Dema 10604001437 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1580 Cheki Pelmo 12001003981 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1581 Tsheltrim Zangmo 11811002477 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1582 Tshering Choden 10713002930 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1583 Phurpa Lhamo 11102001353 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1584 Jeba Rai 11207002155 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1585 Sonam Eden 11407001961 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1586 Sonam Yangchen 11607002455 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1587 Dem Lhamo Bomjan 10304001560 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1588 Pema Choki 10715001862 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1589 Dorji Wangmo 11503005072 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1590 Dorji Wangmo 11503006100 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1591 Kencho Wangmo Moktan 10308001662 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1592 Pabitra Ghalley 11202000529 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1593 Choki Zangmo 11508003711 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1594 Tshering Yuden 11109002448 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1595 Reeta Sharma 11216005645 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1596 Roshni Rai 10201002648 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1597 Nima Zangmo 11009001944 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1598 Kezang Choden 11512006529 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1599 Oma Devi Ghalley 10201000192 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1600 Thinley Chozom 10708003467 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1601 Dechen Zangmo 11102003875 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1602 Changa Lham 10203003080 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1603 Tshering Om 11407002063 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1604 Pema Wangmo 10708003417 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1605 Sonam Youden 10702001051 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1606 Yeshi Wangmo 10901000953 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1607 Phuntsho Chimi 10905002176 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1608 Kezang Deki 12004001885 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1609 Yezer Dema 12001005033 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1610 Sonam Zam 11904000502 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1611 Sonam Zangmo 10601000662 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1612 Jimi Zam 11104004577 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1613 Sangay Dema 11104001995 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1614 Renuka Adhikari 11206000655 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1615 Pema Choki 10702002108 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1616 Pema Wangmo 10709005076 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1617 Chandra Ghalley 11202000219 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1618 Tandin Gyem 10203004713 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1619 Dechen Choden 11514004922 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1620 Pema Dechen 11107007006 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1621 Phuntsho Choden 11512005284 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1622 Namgay Lham Doya 11215002826 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1623 Sangay Lhamo 10601004254 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1624 Leki Pelmo 11601002212 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1625 Tanka Maya Karki 10205002377 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1626 Om Maya Baraily 11216001708 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1627 Sonam Deki 10204000660 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1628 Dawa Zangmo 11512005116 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1629 Neelam Subba 10309002790 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1630 Dechen Choden 10903001940 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1631 Tashi Dema 10703003345 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1632 Ugyen Dema 10605000371 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1633 Jamyang Lham 10203003406 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1634 Deki Pelmo 10608002591 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1635 Kinley Bidha 11006001072 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1636 Kinzang Lham 11008001855 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1637 Sonita Rai 10211001940 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1638 Yeshi Choden 10712001241 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1639 Asha Huang Limboo 11204006006 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1640 Sumana Gurung 11309002474 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1641 Leki Dema 10706003397 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1642 Yangchen Dema 11101000588 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1643 Rinchen Dema 10208001454 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1644 Tandin Lhamo 12003000401 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1645 Thukten Choden 11104004059 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1646 Phurpa Dema 10714002228 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1647 Tandin Choden 11401001664 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1648 Chimi Zangmo 11506003027 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1649 Pema Choki 11603004945 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1650 Dechen Yangzom 10705005239 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1651 Tshering Choki 10905000369 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1652 Karma Yeshi Choden 10603000482 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1653 Pema Tshoki 10716003213 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1654 Sangay Zangmo 10708000165 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1655 Samten Wangmo 11506006632 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1656 Chimi Lekzang 11503005164 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1657 Kinzang Lhaden 11503004972 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1658 Karma Selden 11102003032 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1659 Tshering Wangmo 10811000683 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1660 Phub Lham 10209000671 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1661 Tshering Zam 10206000013 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1662 Bhomeka Basnet 11304001679 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1663 Rinchen Zangmo 11105004719 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1664 Sangay Choden 11606003047 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1665 Kinga Lhamo Dorji 11106005000 Nganglam Wing X, Dewathang [2064]
1666 Tshering Dema 10705004338 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1667 Tenzin Wangmo 11008000709 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1668 Dorji Choden 10707002246 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1669 Tshering Cheki 10605003722 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1670 Phurpa Lhamo 11109002547 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1671 Tashi Choden 11502002700 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1672 Jambay Zangmo 10710001485 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1673 Palden Zangmo 10715001727 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1674 Drupchu Zangmo 11105004263 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1675 Tshering Yangchen 11505005328 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1676 Lungten Zangmo 11107002166 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1677 Pema Yangchen 11109003175 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1678 Sova Rai 11110000361 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1679 Kezang Choden 11102006771 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1680 Deki Lhazom 11516003283 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1681 Sonam Lhazom 11107000672 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1682 Kinley Yangchen 11301000737 Sarpang Wing X, Dewathang [2064]
1683 Pema Edon 10302002951 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1684 Dechen Pema 11111002824 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1685 Rinchen Wangmo 10601004538 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1686 Sonam Dorji Tamang 11207002144 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1687 Bikram Basnet 11804000496 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1688 Nima Wangchuk 11111000702 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1689 Karma Wangchuk 11509003550 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1690 Vesh Raj Ghalley 11215006913 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1691 Karma Tenzin 11507002205 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1692 Dechen Wangdi 10711003008 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1693 Damcho Dorji 10402000073 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1694 Karma Wangdi 11508000723 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1695 Sonam Wangchuk 10604002222 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1696 Sonam Tenzin 12005002860 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1697 Tenzin Wangyel 10601004255 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1698 Norbu Wangdi 11604002122 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1699 Devendra Rai 10211005737 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1700 Sonam Tshering 10706000093 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1701 Dawa Tshering 10203004076 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1702 Dil Bdr Rai 10209002485 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1703 Karma Sonam 11502002484 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1704 Karma Wangyel 10904000780 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1705 Thinley Gyeltshen 11506004253 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1706 Kezang Namgay 10901001679 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1707 Sangay Tenzin 10714002275 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1708 Krishna Bahadur Rai 11207000014 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1709 Sonam Tshering 10903003389 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1710 Hem Raj Ghalley 11202003668 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1711 Yeshi Nidup 11105000724 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1712 Dochen 10716001678 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1713 Rinchen Yoezer 10708003314 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1714 Sangay Tenzin 11506004822 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1715 Sonam Dendup 11701002485 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1716 Pema Nima 10707000667 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1717 Sonam Wangchuk 10605000483 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1718 Tshering Dendup 10905000190 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1719 Tshering Phuntsho 11102006388 Nganglam Wing X, Dewathang [2064]
1720 Pema Dorji 11102001256 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1721 Rinzin Pradhan 11213005516 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1722 Phuntsho Dorji 11705002463 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1723 Dendup 10701001763 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1724 Tandin Wangchuk 11302003421 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1725 Yoezer Phuntsho 11508001612 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1726 Thinley Jamtsho 11513005533 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1727 Durga Raj Ghalley 11202003406 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1728 Tshering Nidup 12005003012 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1729 Karma Sonam 11406000369 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1730 Changa Dawa 11910001994 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1731 Novin Uraon 11204006009 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1732 Bemal Sharma 11216000147 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1733 Tashi Wangchuk 10716003377 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1734 Tshewang Gyeltshen 10603002447 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1735 Karma Tshering Dendup Doya 11215004460 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1736 Dechen Wangdi 11601002633 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1737 Dawa Penjor 10902000954 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1738 Chimi Dorji 10711002983 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1739 Thinley Norbu 11602002340 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1740 Dorji Gyeltshen 10708000669 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1741 Karma Wangchuk 10910000323 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1742 Gyen Bdr Gurung 11304000778 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1743 Namsay Wangchuk 11405000366 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1744 Dorji Tenzin 10907001874 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1745 Kinzang Chophel 10608003618 Lhuentse Wing X, Dewathang [2064]
1746 Dorji Wangdi 11105001402 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1747 Sangay Wangchuk 11607000728 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1748 Sonam Nidup 11508002591 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1749 Chimi Dorji 11908001520 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1750 Pema Wangchen 10606002682 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1751 Ngawang Norbu 11513006766 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1752 Sonam Dukpa 11501003045 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1753 Sonam Tshewang 10708003273 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1754 Tandin Wangchuk 11606000048 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1755 Trashi Wangchuk 10606002074 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1756 Chador Rinzin 11501000660 Trashigang Wing X, Dewathang [2064]
1757 Dudrajh Rai 11206005990 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1758 Norbu Wangdi 11515004330 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1759 Saraj Kumar Rai 11110000333 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1760 Rinchen Chogyel 10713001670 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1761 Dawa Zangpo 11105003806 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1762 Galley Wangchuk 11501000841 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1763 Phub Rinchen 10203003638 Chukha- Gedu Wing X, Dewathang [2064]
1764 Sonam Zangpo 11505001322 Nganglam Wing X, Dewathang [2064]
1765 Dawa Duba 10907000664 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1766 Biraj Rai 10205004656 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1767 Ngawang Tshering 10905000875 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1768 Tenzin Pelzang 10805001832 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1769 Thinley Jamtsho 10905004960 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1770 Ajan Bir Rai 10211004751 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1771 Kamal Prasad Dhimal 11210002230 Samtse Wing X, Dewathang [2064]
1772 Dawa Norbu 11603001198 Trashi Yangtse Wing X, Dewathang [2064]
1773 Dorji Wangchuk 10311001334 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1774 Roshan Pradhan 11309000076 Phuentsholing Wing X, Dewathang [2064]
1775 Namgay Wangchuk 11205003098 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1776 Nima Wangchuk 11508004732 Monggar Wing X, Dewathang [2064]
1777 Gom Prasad Rai 10311002735 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1778 Sangay Ngedup 11410000998 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1779 Pema Jambay 12003000780 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1780 Dechen Dorji 10905005728 Pema Gatshel Wing X, Dewathang [2064]
1781 Kinzang Thinley 10907001109 Samdrup Jongkhar Wing X, Dewathang [2064]
1782 Tandin Wangchuk 11407000513 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1783 Nidup Norbu 11410002177 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1784 Dorji Wangchuk 10308001783 Thimphu Wing X, Dewathang [2064]
1785 Manju Uroan Samtse [2064]
1786 Anjulee Gurung Samtse [2064]
1787 Namgay Zangmo 10906000822 Wangdue Phodrang [2064]
1788 Kanjur Wangdi 11606001557 Trashi Yangtse [2064]Export to CSV